Registry - praktyczne udogodnienie

Registry – praktyczne udogodnienie

Pod tym enigmatycznym określeniem kryje się bardzo funkcjonalny dodatek do każdego rodzaju kalendarzy książkowych, bez którego znaczna część osób nie wyobraża sobie pracy z kalendarzami. Registry znajdują się po zewnętrznych stronach bloku kalendarzy, a ich jedynym przeznaczeniem jest ułatwienie odnajdywania poszczególnych miesięcy w bloku. Dzięki odpowiedniemu wyróżnieniu registrów na tle pozostałej części layoutu bloku, registry określające zakres kart bloku, który poświęcony jest danemu miesiącowi, umożliwiają bardzo sprawne i szybkie znalezienie poszukiwanych informacji.

W registry wyposażony jest każdy kalendarz książkowy, lecz różnią się one między sobą sposobem wykonania, a tym samy sposobem korzystania z nich. Wyróżniamy następujące rodzaje registrów:

  • registry drukowane
  • registry wycinane

Obydwa powyższe rodzaje wspaniale sprawdzają się w swojej roli, lecz registry wycinane są zdecydowanie łatwiejsze i przyjemniejsze w użytkowaniu.

Registry drukowane

Registry drukowane w kalendarzach książkowych

Ten rodzaj registrów wykonywany jest wyłącznie poprzez ich nadrukowanie w brzegowej części bloku. Registry mają różną wysokość i nadrukowaną nazwę miesięcy, co pozwala na łatwe odnalezienie poszukiwanego miesiąca w bloku kalendarza.

Z registrów drukowanych najczęściej korzysta się poprzez wertowanie kart kalendarza, aż do momentu odnalezienia poszukiwanego miesiąca. Druga metodą korzystania z nich jest przyglądnięcie się części bocznej bloku (przeciwnej do grzbietu kalendarza), na której, dzięki drukowaniu registrów na części spadowej bloku, zauważalne są różnokolorowe kreski o różnej długości. Łącząc obydwie metody przeszukiwania bloku kalendarza, łatwo można odnaleźć wszystko to czego się szuka.

Registry wycinane

Registry wycinane w kalendarzach książkowych

Registry wycinane są znacznie bardziej użyteczne od sowich drukowanych odpowiedników, co zawdzięczają sposobowi ich wykonywania. Registry wycinane tworzy się na podstawie registrów drukowanych, z tą jednak różnicą, że część krawędzi bloku jest w ich miejscu przycinana specjalnym wykrojnikiem, na odpowiednią wysokość. Dzięki zastosowaniu registrów wycinanych, odnalezienie kart poszczególnych miesięcy nie zajmuje dodatkowego czasu, a wgląd w ich rozmieszczenie zyskuje się już po otwarciu kalendarza.

Registry są niezmiernie praktycznym ułatwieniem, dającym komfort użytkowania kalendarzy książkowych. Wybór ich rodzajów zależny jest od indywidualnych przyzwyczajeń, lecz również kwoty, jaka chce się na kalendarze książkowe wydać. Kalendarze z registrami drukowanymi są znacząco tańsze od swoich odpowiedników z registrami wycinanymi, ale dla wielu jest to wydatek bardzo uzasadniony.